Spotkanie członków Stowarzyszenia

Dnia 22 kwietnia 2017r. w sobotę o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Zagórskiej 14 (obok Bazarów) w Kielcach. Prosimy o niezawodne przybycie.

Jednocześnie prosimy o uregulowanie zaległych składek członkowskich w wysokości 10zł/miesiąc. Składki można uregulować wpłacając na konto Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia