1% OPP

opp

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy  
Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i z Innymi Schorzeniami.

25-543 Kielce,  ul. Warszawska 99/42

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Kielce dnia 27.03.1998 r. oraz Sądzie Rejonowym Kielce w KRS 18.06.2001 r.

NIP: 657-23-41-219,  Regon: 290938922

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego od 27 marca 2006 roku.

KRS – 0000020049

Jeśli chcesz przekazać 1%  podatku należnego na rzecz naszej organizacji we wniosku PIT wpisujemy:
  • nasz numer KRS czyli 0000020049,
  • wysokość wnioskowanej kwoty, czyli 1% kwoty należnego podatku lub ryczałtu,
  • jeśli chcesz ujawnić swoje dane osobowe naszemu Stowarzyszeniu zaznacz X w pozycji „Wyrażam zgodę”.

Zebrane środki z 1% przeznaczamy na rzecz dzieci nieuleczalnie chorych w ramach realizacji zadań statutowych:

  • edukację chorego (szkolenia, konferencje naukowe, konsultacje specjalistyczne),
  • rehabilitację,
  • pomoc finansową i rzeczową rodzinom ubogim z dzieckiem chorym na cukrzycę,
  • organizację kolonii, turnusów zdrowotnych i spotkań integracyjnych.