kontakt

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i z Innymi Schorzeniami
25-543 Kielce, ul. Warszawska 99/42.


Zarząd

Prezes Zarządu:  Zofia Łachut
tel. kom. 609 -309 -229
e-mail: 
ml27@wp.pl

Wiceprezes Zarządu: Andrzej Fortuna
tel. kom. 500-271-910
e-mail: 
afortuna@op.pl

Sekretarz: Artur Gołdyś
e-mail: agoldys@o2.pl

Skarbnik Artur Szmidt
e-mail: arturszmidt@wp.pl

 


Komisja Rewizyjna

Anita Stokowiec, Dorota Grosicka, Agnieszka Traczyk

Konto do wpłat na cele:

PLUS BANK S.A. Oddział Kielce  91 1680 1062 0000 3000 1280 3958

  • tytułem „składka członkowska

lub

  • tytułem „darowizna na cele statutowe

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i z innymi Schorzeniami
ul. Warszawska 99/42, 25-543 Kielce