Witamy

Pomóżmy BARTKOWI!!!!!!!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projektach organizowanych przez Stowarzyszenie prosimy o osobiste zapisy na zebraniach, w wyjątkowych przypadkach – o zgłoszenie telefoniczne pod numerem 609 309 229.

Prosimy o aktualizację danych członków Stowarzyszenia
(adresy e-mail i telefony kontaktowe) na adres e-mail
cukiereczki@cukiereczki.org

Konto do wpłat na cele:

PLUS BANK S.A. Oddział Kielce  91 1680 1062 0000 3000 1280 3958

  • tytułem „składka członkowska

lub

  • tytułem „darowizna na cele statutowe

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i z innymi Schorzeniami
ul. Warszawska 99/42, 25-543 Kielce