Zaproszenie na konferencje

pis
ujksco
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII 

Konferencja Naukowa

Rola edukacji zdrowotnej w profilaktyce i terapii cukrzycy
Pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego

Agaty Wojtyszek

Organizatorzy:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Zakład Pedagogiki Zdrowia i Kultury Fizycznej, Studenckie Koło Naukowe „Paradygmat”

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kielcach

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

zapraszają na konferencję naukową, która odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016 roku
w budynku CEART B UJK w Kielcach, ul. Krakowska 11.

Program konferencji

10.40 – Cukrzyca jako choroba przewlekła w życiu dzieci i młodzieży – dr hab. Bożena Zawadzka, prof. UJK

10.55 – Rola rodziny w profilaktyce cukrzycy – dr Anna Przygoda

11.05 – Znaczenie zdrowego stylu życia w profilaktyce cukrzycy – mgr Ewa Ziemkiewicz, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Kielce

11.20 – Aktywne życie a cukrzyca – mgr Jadwiga Zapała, specjalista ds. Promocji Zdrowia, Świętokrzyskie Centrum Onkologii

11.30 – Cukrzyca – próchnica – żywienie dziecka – dr Joanna Zemlik- Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie stomatologii dziecięcej

11.45 – Nauczyciel wobec dziecka z cukrzycą w przedszkolu i klasie szkolnej – dr Małgorzata Kaliszewska

 11.55 – Życie z cukrzycą na co dzień – wystąpienie podopiecznych Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i Innymi Schorzeniami

12.25 – Cukrzyca jako choroba społeczna – dr n. med. Wioletta Mościcka – Staszczyk, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie diabetologii.

12.45 – Wartość zdrowia w jakości życia Polaków – dr Tomasz Łączek