Walne Zebranie

Dnia 29 sierpnia 2020 roku o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej Hotelu Kameralnym w Kielcach przy ulicy Tarnowskiej 7 odbędzie się WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA.

                                   Obecność wszystkich członków  obowiązkowa!!!!

Po głosowaniach na spotkaniu Rodzice wymienią się doświadczeniami o prawidłowym prowadzeniu dziecka z cukrzycą.

Jednocześnie przypominamy o wpłacenie składek członkowskich na 2019 np. wpłacając na konto Stowarzyszenia, a w tytule napisać „Składki członkowskie za m-c/kwartał/półrocze/rok ……… Imię i nazwisko” dla przypomnienia nr konta: 91 1680 1062 0000 3000 1280 3958                 ze względu na zaległe opłaty księgowe prosimy o zapłatę z góry za pół roku 2019 r.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia