Zaproszenie na konferencję

3 października 2020 r. w sobotę o  godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Kameralny w Kielcach przy ulicy Tarnowskiej 7 odbędzie się konferencja nt. „Zdrowy styl życia a cukrzyca”.

Wykłady poprowadzi dr Krzysztof Godowski z zakresu samokontroli cukrzycy, najczęściej popełnianych błędów – konsekwencje oraz choroby współistniejące – powikłania.

Prosimy o zgłoszenie udziału dzwoniąc na numer telefonu Pani Prezes 609 309 229 lub skarbnika 603 331 767 do wtorku 29 września br.

Zapraszamy członków Stowarzyszenia oraz wszystkich chętnych zainteresowanych

Jednocześnie przypominamy o wpłacenie składek członkowskich za 2020 np. wpłacając na konto Stowarzyszenia, a w tytule napisać „Składki członkowskie za m-c/kwartał/półrocze/rok ……… Imię i nazwisko” dla przypomnienia nr konta: 91 1680 1062 0000 3000 1280 3958.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia

Zaproszenie na rajd pieszy

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z cukrzycą typu 1 wraz z opiekunami na rajd pieszy po kieleckim Stadionie leśnym w dniu 12 września 2020 r., sobota, godz. 10.00 . Zbiórka przy przystanku linii nr 4, na rogu ulic Wojciecha Szczepaniaka oraz Alei na Stadion w Kielcach. Prosimy o zebranie ze sobą własnego prowiantu i dobrego humoru. Zakończenie spotkania plenerowego planowane jest ok. godz. 12.00. W przypadku brzydkiej pogody wydarzenie nie odbędzie się. Zaleca się przepisowe odstępy między grupami w terenie, posiadanie maseczek oraz zachowanie środków ostrożności ze względu na Covid-19.

Koordynator spotkania w ramach Stowarzyszenia

Małgorzata Człowiekowska tel.602 218 828

Walne Zebranie

Dnia 29 sierpnia 2020 roku o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej Hotelu Kameralnym w Kielcach przy ulicy Tarnowskiej 7 odbędzie się WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA.

                                   Obecność wszystkich członków  obowiązkowa!!!!

Po głosowaniach na spotkaniu Rodzice wymienią się doświadczeniami o prawidłowym prowadzeniu dziecka z cukrzycą.

Jednocześnie przypominamy o wpłacenie składek członkowskich na 2019 np. wpłacając na konto Stowarzyszenia, a w tytule napisać „Składki członkowskie za m-c/kwartał/półrocze/rok ……… Imię i nazwisko” dla przypomnienia nr konta: 91 1680 1062 0000 3000 1280 3958                 ze względu na zaległe opłaty księgowe prosimy o zapłatę z góry za pół roku 2019 r.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia

Wyjazd szkoleniowy do Białki Tatrzańskiej

W dniach 5 sierpnia środa – 9 sierpnia niedziela odbędzie się II etap projektu „Zdrowy styl życia a Cukrzyca” w Białce Tatrzańskiej w Ośrodku uChramca ul. Środkowa 1A. Uczestnicy przybędą środkami własnymi. Zaczynamy noclegiem w środę a kończymy obiadem w niedzielę. W środę 5.08.2020 można kwaterować się od godziny 16:00!

UWAGA BARDZO WAŻNE!!!!!!!

Wszyscy uczestnicy mają posiadać MASECZKI!!!!!! oraz orzeczenie o niepełnosprawności, dzieci legitymacje szkolne oraz legitymacje niepełnosprawności!!!!  Wszyscy uczestnicy dorośli oraz dzieci muszą wydrukować, wypełnić i podpisać ankietę oraz oświadczenie.                                                       Posiłki będą wydawane na dwie zmiany, proszę ustalić kto kiedy będzie przychodził na posiłek.

W zależności od bezpieczeństwa (Covid-2) przewidujemy ciekawe atrakcje, ale wszystko w miarę rozwoju sytuacji.

Jednocześnie przypominamy o wpłacenie składek członkowskich za cały rok 2020  wpłacając na konto Stowarzyszenia, a w tytule napisać „Składki członkowskie Imię i nazwisko” dla przypomnienia nr konta: 91 1680 1062 0000 3000 1280 3958.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia

Szkolenie nt problemów dziecka z cukrzycą

Dnia 27 czerwca 2020 o godz 10:00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Kameralnym w Kielcach przy ulicy Tarnowskiej 7 odbędzie się I etap szkolenia nt. „Zdrowy styl życia a cukrzyca”  z panią Danutą Pyczek Konsultantem Wojewódzkim w Dziedzinie Pielęgniarstwa Diabetologicznego. Spotkanie odbędzie się w formie dialogu z każdym rodzicem, w związku z czym prosimy o przesłanie pytań na adres mail-owy arturszmidt@wp.pl do dnia 17 czerwca br. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się ognisko integracyjne dla wszystkich zgłoszonych osób. W związku z tym prosimy niezwłocznie zgłosić ile osób będzie brało udział w spotkaniu i przekazaniu tej informacji do pani Prezes tel. 609 309 229 , lub Artura Szmidt tel 603 331 767 do dnia 17 czerwca.

W czasie szkolenia można ostatecznie zapisać się na wyjazd szkoleniowy do Białki Tatrzańskiej Ośrodek uHramca który odbędzie się w dniach 5 – 9 sierpnia. 

Jednocześnie przypominamy o wpłacenie składek członkowskich za pół lub cały rok 2020  wpłacając na konto Stowarzyszenia, a w tytule napisać „Składki członkowskie Imię i nazwisko” dla przypomnienia nr konta: 91 1680 1062 0000 3000 1280 3958.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia