7 kwiecień 2016 Konferencja na UJK

Konferencja Naukowa

Rola edukacji zdrowotnej w profilaktyce i terapii cukrzycy
pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego